Monthly Archives: June 2023

Mastering Google Ads: Guide for Hoteliers to Boost Bookings and Revenue

    In today’s world, our lives revolve around the online realm. Whether it’s shopping, [...]

OTAs คืออะไร และช่วยให้ธุรกิจโรงแรมเติบโตได้อย่างไร?

ในยุคที่เทคโนโลยี ระบบจองห้องพัก ก้าวไกลขึ้นอย่างต่อเนื่อง การท่องเที่ยวไม่ได้หมายถึงการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพียงแค่นั้น!  แต่การใช้เทคโนโลยีในการจองโรงแรมก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเช่นกัน ซึ่งหลาย ๆ ท่าน อาจรู้จักหรือกำลังใช้ ระบบจองห้องพัก จองโรงแรมกันอยู่ไม่ว่าจะผ่าน Agoda, Expedia, [...]

From Zero to Iconic: Building a Lasting Hotel Brand Identity

      Establishing a strong idenity as an independent hotel is a challenging task. [...]

7 วิธีการทำการตลาดและบริหารโรงแรมขนาดเล็ก อย่างไรให้ปัง

การทำการตลาดโรงแรมขนาดเล็ก หรือ การบริหารโรงแรมเล็ก ๆ ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและกลุ่มลูกค้า อาจจะเป็นโจทย์ที่ยากและท้าทายอย่างมาก สำหรับผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก ที่มีห้องพักเพียงไม่กี่สิบห้อง ณ ช่วงเวลาของการแข่งขันที่สูงขึ้นในทุก ๆ ปี ตั้งแต่ที่โควิดเริ่มห่างหายไปจากประเทศไทย สำหรับธุรกิจการตลาดโรงแรม รวมไปถึงการบริหารโรงแรมด้วยก็เช่นกัน [...]