10 กลยุทธ์การตลาดโรงแรม มีอะไรบ้าง

การตลาดเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยส่งเสริมธุรกิจให้เติบโตและเพิ่มยอดขาย ในโรงแรม การตลาดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม ดังนั้น ในบทความนี้จะนำเสนอ 10 กลยุทธ์การตลาดที่สำคัญสำหรับโรงแรม เพื่อช่วยเพิ่มยอดขายและซักถามให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง กำหนดเป้าหมายการตลาด ก่อนที่จะเริ่มทำกิจกรรมตลาดใดๆ ก็ต้องมีเป้าหมายการตลาดให้ชัดเจนก่อน เช่น การเพิ่มยอดขายห้องพักของโรงแรม การเพิ่มอัตราการจองของลูกค้า หรือการเพิ่มการเข้าใช้บริการในส่วนอื่นๆ ของโรงแรม การกำหนดเป้าหมายการตลาดสำหรับโรงแรมนั้นจะต้องเน้นไปที่การเพิ่มยอดขายห้องพักของโรงแรม โดยใช้กลยุทธ์ต่างๆ เช่น การโปรโมทผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเพิ่มการรับรู้และความน่าสนใจของโรงแรมให้กับลูกค้าทั่วไป ดังนี้ กำหนดเป้าหมายการตลาดอย่างชัดเจน: กำหนดว่าต้องการเพิ่มยอดขายห้องพักเท่าไหร่ในช่วงเวลาที่กำหนด เช่น ในช่วงปีใหม่หรือฤดูกาลที่เหมาะสม วิเคราะห์ตลาด: ศึกษาความต้องการของตลาดและคู่แข่งในตลาดโรงแรม วิเคราะห์ผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่อาจมีผลต่อการขายห้องพักของโรงแรม กำหนดกลยุทธ์การตลาด: ใช้เครื่องมือการตลาดที่เหมาะสม เช่น การโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ เป็นต้น เพื่อเพิ่มการรับรู้ของโรงแรมและเพิ่มความน่าสนใจของลูกค้า สร้างความน่าสนใจให้กับโรงแรม: จัดกิจกรรมหรือโปรโมชั่นให้กับลูกค้า เช่น ส่วนลดหรือบริการพิเศษ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและสร้างสัมผัสใหม่ๆ ให้กับลูกค้า ศึกษาตลาดและผู้บริโภค การศึกษาตลาดและผู้บริโภค เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เข้าใจว่าลูกค้ามีความต้องการอะไร และสามารถนำความต้องการนั้นมาสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เหมาะสมได้อย่างไร การศึกษาตลาดและผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญสำหรับโรงแรม เนื่องจากการเข้าใจว่าลูกค้าต้องการอะไรและต้องการซื้อสิ่งที่ไหนจะช่วยให้โรงแรมสามารถพัฒนาแผนการตลาดและเพิ่มยอดขายได้โดยเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของโรงแรม ตลาดโรงแรมเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีลักษณะเฉพาะ เนื่องจากมีลักษณะของการใช้บริการที่เป็นซับซ้อนและต้องการความพึงพอใจจากประสบการณ์การเข้าพักในโรงแรม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการตลาดโรงแรม จึงจำเป็นต้องศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มผู้บริโภคในตลาดโรงแรมด้วย การศึกษาตลาดและผู้บริโภคสำหรับโรงแรมสามารถทำได้โดยการทำวิจัยเกี่ยวกับลักษณะของผู้เข้าพัก วิเคราะห์ข้อมูลจากการจองห้องพักของโรงแรม วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และติดต่อสอบถามกับลูกค้าโดยตรง […]

7 วิธีทำการตลาดโรงแรม ให้ได้ผลอย่างต่อเนื่อง

7 วิธีทำการตลาดโรงแรม ให้ได้ผลอย่างต่อเนื่อง

การตลาดโรงแรมเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างความรู้จักและเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจโรงแรม โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์มีความสำคัญอย่างมาก ดังนั้นการมีแผนการตลาดที่ดีและมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่ห้ามหลงเพียงอย่างเดียว ในการทำแผนการตลาดโรงแรม จะต้องใช้วิธีการตลาดแบบหลากหลายเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้า ซึ่งอาจจะแบ่งออกเป็นหลายประเภทได้แก่ การทำ SEO (Search Engine Optimization) การทำ SEO หมายถึงการจัดการเว็บไซต์ของโรงแรมให้มีการแสดงผลบนเครื่องมือค้นหาออนไลน์ได้ดี ซึ่งจะช่วยให้ผู้ค้นหาเจอเว็บไซต์ของโรงแรมของคุณได้ง่ายขึ้น ทำให้เพิ่มโอกาสในการเข้าชมเว็บไซต์และจองห้องพัก การทำโฆษณาออนไลน์ การทำโฆษณาออนไลน์ เช่น Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่กำลังมองหาโรงแรมในพื้นที่ของคุณ โดยการทำโฆษณาออนไลน์จะช่วยให้ผู้ค้นหาเห็นและรู้จักโรงแรมของคุณได้ง่ายขึ้น การทำ Content Marketing การทำContent Marketing เป็นการสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมของคุณ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและมีค่ามากขึ้นสำหรับลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ โดยเนื้อหานั้นสามารถเป็นบทความเกี่ยวกับเที่ยวสถานที่ใกล้เคียงหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นในโรงแรม หรือแม้แต่เรื่องราวเกี่ยวกับผู้เข้าพักที่มาพักผ่อนที่โรงแรมของคุณได้ การใช้ Social Media การใช้ Social Media เป็นการโฆษณาโรงแรมของคุณผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram, Twitter, Line ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเชื่อมต่อกับกลุ่มลูกค้าของคุณอย่างรวดเร็ว และสามารถสร้างการสื่อสารและสร้างความสนใจในโรงแรมของคุณได้อย่างมากมาย การจัดโปรโมชั่น การจัดโปรโมชั่นเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการขายห้องพักโดยตรง โดยให้ลูกค้ามีโอกาสได้พักผ่อนในโรงแรมของคุณในราคาที่เหมาะสมและมีคุณค่า โดยเมื่อลูกค้าพอใจกับการพักผ่อนที่โรงแรมของคุณแล้ว มีโอกาสที่จะกลับมาใช้บริการอีกครั้งในอนาคต […]

การตลาดโรงแรม คืออะไรและสำคัญอย่างไรกับธุรกิจโรงแรม

ทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจสปา หรือธุรกิจโรงแรม ล้วนต้องมีการทำการตลาดเพื่อช่วยสร้างรายได้ให้กับธุรกิจ ซึ่งในธุรกิจโรงแรมก็เช่นกันนะคะ การตลาดโรงแรม หรือ การตลาดเพื่อธุรกิจโรงแรม ก็เป็นอีกตัวช่วยที่สำคัญในการสร้างรายได้ และการโปรโมทโรงแรม รวมไปถึงสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มลูกค้า ซึ่งปฎิเสธไม่ได้เลยนะคะว่า การตลาดนั้น สำคัญกับทุกวงการธุรกิจเลยจริง ๆ ฉะนั้น การตลาดโรงแรม คือ อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจด้านโรงแรม จะต้องทำความเข้าใจและเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับสื่อดิจิทัลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรือตามให้เท่าทันความนิยมในปัจจุบันกันด้วยนะคะ เพื่อนำไปสู่แนวทางสร้างรายได้ให้กับโรงแรม และขับเคลื่อนอยู่ในวงการธุรกิจโรงแรมต่อไป… วันนี้ The KPI Plus เราพร้อมแบ่งปันประสบการณ์และมอบความรู้เพิ่มเติมในเรื่อง  การตลาดโรงแรม คืออะไร มาฝากกันแล้วนะคะผ่านบทความด้านล่างนี้ แต่ก่อนที่เราจะกล่าวถึง  การตลาดโรงแรม คืออะไรนั้น เราขอให้ความรู้ในส่วนของคำว่า การตลาดคืออะไร ก่อนนะคะ เผื่ออาจะช่วยให้ใครที่ยังไม่เคยได้ยินหรือยังไม่รู้จักโลกของการตลาด ว่า คืออะไร และสำคัญอย่างไรบ้าง ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะ การตลาด คืออะไร  คือ การกระทำกิจกรรมต่าง ๆ ในทางธุรกิจที่มีผลให้เกิดการนำสินค้าหรือบริการจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการนั้น ๆ จนได้รับความพึงพอใจและอาจกลับมาใช้บริการจากธุรกิจนั้น […]

All you need to know about independent Hotel PMS

The traditional manual paperwork of Hotel Operation is really a nightmare and it’s already outdated. There is a system called “Hotels pms” that used to resolve this challenge; you may already be familiar with it. Hotel Pms are specially made for the new generation hotelier to consider how to minimize complications in the operation and […]

The Best OTAs Online Travel agency to Boost Hotel Booking

As an independent hotelier, maximizing your daily hotel booking is a must. Many small hotel owners have looked over the great benefits of OTAs Online Travel agency. Some might not want to waste the commission fee or some might be afraid of online fraud. However, without OTAs it may be more difficult for potential guests […]