การตลาดโรงแรม คืออะไรและสำคัญอย่างไรกับธุรกิจโรงแรม

ทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจสปา หรือธุรกิจโรงแรม ล้วนต้องมีการทำการตลาดเพื่อช่วยสร้างรายได้ให้กับธุรกิจ ซึ่งในธุรกิจโรงแรมก็เช่นกันนะคะ การตลาดโรงแรม หรือ การตลาดเพื่อธุรกิจโรงแรม ก็เป็นอีกตัวช่วยที่สำคัญในการสร้างรายได้ และการโปรโมทโรงแรม รวมไปถึงสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มลูกค้า ซึ่งปฎิเสธไม่ได้เลยนะคะว่า การตลาดนั้น สำคัญกับทุกวงการธุรกิจเลยจริง ๆ ฉะนั้น การตลาดโรงแรม คือ อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจด้านโรงแรม จะต้องทำความเข้าใจและเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับสื่อดิจิทัลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรือตามให้เท่าทันความนิยมในปัจจุบันกันด้วยนะคะ เพื่อนำไปสู่แนวทางสร้างรายได้ให้กับโรงแรม และขับเคลื่อนอยู่ในวงการธุรกิจโรงแรมต่อไป…

วันนี้ The KPI Plus เราพร้อมแบ่งปันประสบการณ์และมอบความรู้เพิ่มเติมในเรื่อง  การตลาดโรงแรม คืออะไร มาฝากกันแล้วนะคะผ่านบทความด้านล่างนี้

แต่ก่อนที่เราจะกล่าวถึง  การตลาดโรงแรม คืออะไรนั้น เราขอให้ความรู้ในส่วนของคำว่า การตลาดคืออะไร ก่อนนะคะ เผื่ออาจะช่วยให้ใครที่ยังไม่เคยได้ยินหรือยังไม่รู้จักโลกของการตลาด ว่า คืออะไร และสำคัญอย่างไรบ้าง ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะ

การตลาด คืออะไร 

Businesspeople meeting plan analysis graph company finance strategy statistics success concept and planning for future in office room.

คือ การกระทำกิจกรรมต่าง ๆ ในทางธุรกิจที่มีผลให้เกิดการนำสินค้าหรือบริการจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการนั้น ๆ จนได้รับความพึงพอใจและอาจกลับมาใช้บริการจากธุรกิจนั้น ๆ อีกครั้งนะคะ

ความสำคัญของการตลาด

 • การตลาดเป็นเครื่องมือให้เกิดการแลกเปลี่ยนและสร้างความนิยมแก่ธุรกิจ
 • การตลาดเป็นตัวเชื่อมระหว่างเจ้าของธุรกิจและผู้บริโภค
 • การตลาดเป็นกลไกในการสร้างระบบเศรษฐกิจ เพื่อเกิดความต้องการใช้สินค้าและบริการ
 • การตลาดส่งเสริมให้ธุรกิจมีสินค้าใหม่ ๆ และบริการที่ดีต่อผู้บริโภค

การตลาดโรงแรม คืออะไร และสำคัญอย่างไรต่อธุรกิจโรงแรม

Document Marketing Strategy Business Concept

การตลาดนั้นเปรียบเสมือนสิ่งที่ค่อยกระตุ้นผู้บริโภคหรือกลุ่มลูกค้า เพื่อให้เกิดความต้องการใช้สินค้าและบริการต่อในชีวิตประจำวัน ทั้งด้านการกิน การท่องเที่ยว หรือแม้แต่การออมเงิน ก็ต้องมีการทำการตลาดเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า ซึ่งในโรงแรมก็มีการทำการตลาดเพื่อธุรกิจโรงแรมด้วยเช่นกันนะคะ 

การตลาดโรงแรม คืออะไร    

 

การตลาดโรงแรม (Hotel Marketing) คือการวางแผนกลยุทธ์และเทคนิคทางการตลาดโดยเฉพาะด้านโรงแรม ที่ทางโรงแรมใช้ส่งเสริมการตลาดเพื่อธุรกิจโรงแรม มีกลยุทธ์เพื่อกระตุ้นการสร้างรายได้ สร้างยอดจองห้องพัก สร้างการรับรู้และการเข้าถึงด้านโปรโมทชั่นและบริการต่าง ๆ ให้กับกลุ่มลูกค้า โดยผ่านช่องทางสื่อโซเซียลมิเดีย, เว็บไซต์, OTA(Online Travel Agency) และระบบจองห้องพัก

การตลาดโรงแรม สำคัญอย่างไรต่อธุรกิจโรงแรม

Office employee analyzing business charts on computer and documents, looking at online research data to create presentation. Working with information on report, statistics on pc.

หากไม่มีแขกเข้าพัก ไม่มีลูกค้า ธุรกิจโรงแรมก็อยู่ไม่ได้เช่นกันใช่ไหมคะ? ซึ่งก็สะท้อนให้เห็นความสำคัญในมุมของการตลาดโรงแรมด้วยนะคะ ธุรกิจโรงแรมของคุณมีแผนการตลาดโรงแรมที่ดีแล้วรึยัง..

การตลาดเพื่อธุรกิจโรงแรม ในแต่ละโรงแรมก็แตกต่างกันไป ซึ่งการมีแผนการตลาดโรงแรมที่พร้อมตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเพิ่มโอกาส เพิ่มยอดผู้เข้าพักและเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจโรงแรม ซึ่งความสำคัญของการตลาดเพื่อธุรกิจโรงแรม ประกอบไปด้วย

 1. เพิ่มการรับรู้แบรนด์ ให้กลุ่มลูกค้าอย่างตรงเป้าหมาย
 2. เพิ่มยอดจองห้องพัก
 3. เพิ่มรายได้
 4. เพิ่มช่องทางสื่อสารและมีส่วนรวม
 5. สามารถปรับตัวและปรับกลยุทธ์เท่าทันสถานการณ์
 6. ช่วยวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าและคู่แข่ง
 7. ช่วยเพิ่มไอเดียต่อยอดธุรกิจโรงแรมต่อไป

เพิ่มการรับรู้แบรนด์ ให้กลุ่มลูกค้าอย่างตรงเป้าหมาย

การตลาดเพื่อธุรกิจโรงแรม เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ของโรงแรมโดยตรง ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ตรงตามกลุ่มลูกค้า เป็นอีกกลยุทธ์ที่สำคัญที่ควรมีในแผนการตลาดเพื่อธุรกิจโรงแรม เพราะสร้างการรับรู้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายนั้น ช่วยให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ตรงกลุ่มมากขึ้น โดยทำการตลาดโรงแรมผ่านทางช่องทางโซเซียลมีเดีย Social Media เช่น การสร้างคอนเทนต์ เพื่อโปรโมทโปรโมชั่น หรือโปรโมทบริการต่าง ๆ จากทางโรงแรม และ การโฆษณา เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางการเข้าถึงลูกค้าอีกด้วยนะคะ 

เพิ่มยอดจองห้องพัก

เพราะการวางแผนการตลาดโรงแรม และการตลาดเพื่อธุรกิจโรงแรม ก็เพื่อสร้างการรับรู้แแบรนด์โดยตรงให้กับลูกค้า เกิดความสนใจเลือกใช้บริการ และนำไปสู่การตัดสินใจเข้าจองห้องพัก ธุรกิจโรงแรมทุกที่มีจุดขายที่แตกต่างกัน แต่สิ่งสำคัญที่ทุกแบรนด์ต้องการ ก็คือ การเพิ่มยอดจองห้องพักและมีแขกเข้าพัก ในทุกซีซั่นนะคะ

เพิ่มรายได้

การวางแผนการตลาดเพื่อธุรกิจโรงแรมที่ดีนั้น ก็ส่งต่อรายได้ของธุรกิจโรงแรมที่ดีด้วย ยิ่งโปรโมทธุรกิจโรงแรมในทุกช่องทาง เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้น สร้างรายได้ก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะคะ เพราะรายได้ก็มาจากยอดจองเข้าพักโรงแรมเช่นกันนะคะ

เพิ่มช่องทางสื่อสารและมีส่วนรวม

การทำการตลาดเพื่อธุรกิจโรงแรม สิ่งสำคัญก็เพื่อ ช่วยเพิ่มช่องทางเข้าถึงกลุ่มลูกค้า ได้มีส่วนรวมและเกิดการสื่อสาร ปรึกษา สอบถามรายละเอียดต่าง ๆ และโปรโมทโปรโมชั่น บริการต่าง ๆ จนลูกค้าเกิดความสนใจตัดสินใจจองห้องเข้าพัก

สามารถปรับตัวและปรับกลยุทธ์เท่าทันสถานการณ์

การทำการตลาดเพื่อธุรกิจโรงแรม เพื่อช่วยให้ธุรกิจโรงแรมสามารถปรับตัวและปรับกลยุทธ์ทางการตลาด ทั้งในรูปแบบการตลาดออนไลน์ หรือ การตลาดแบบออฟไลน์ และรับคำปรักษาจากผู้รับทำการตลาดออนไลน์เข้ามามีส่วนช่วยในการทำการตลาดด้วยนะคะ 

ช่วยวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าและคู่แข่ง

ทุกธุรกิจล้วนต้องมีการวิเคาระห์พฤติกรรมลูกค้าและคู่แข่งนะคะ ซึ่งในธุรกิจโรงแรม การวิเคาระห์กลุ่มลูกค้า พฤติกรรมของลูกค้า ข้อมูลการเข้าพักก็เป็นฐานข้อมูลที่สำคัญ ในทางโรงแรม การตลาดเพื่อธุรกิจโรงแรม เพื่อนำมาปรับลดราคาห้องพัก หรือเพิ่มบริการต่าง ๆ ที่ลูกค้าสนใจในช่วงนั้น ๆ 

ช่วยเพิ่มไอเดียต่อยอดธุรกิจโรงแรมต่อไป

การทำการตลาดเพื่อธุรกิจโรงแรม ต้องมีการวางแผนล่วงหน้า จัดโปรโมชั่นตามเทศกาล รวมไปถึงวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าที่อาจจะเข้าพักด้วยนะคะ ซึ่งการตลาดเพื่อธุรกิจโรงแรมนั้นต้องจัดเตรียมราคาห้องพัก และคาดคะเนจำนวนลูกค้าที่เข้าพักด้วย ซึ่งเมื่อเริ่มวางแผนการตลาดนั้น ก็จะทำให้ทราบได้ว่าจะต้องมีบริการอื่น ๆ เพิ่มเติมจากเดิมด้วยหรือไม่นะคะ

สรุป การตลาดโรงแรม คืออะไรและสำคัญอย่างไรกับธุรกิจโรงแรม

เพราะการตลาดโรงแรม (Hotel Marketing) คือ การวางแผนกลยุทธ์และเทคนิคทางการตลาดโดยเฉพาะด้านโรงแรม ที่ทางโรงแรมใช้ส่งเสริมการตลาดเพื่อธุรกิจโรงแรม มีกลยุทธ์เพื่อกระตุ้นการสร้างรายได้ สร้างยอดจองห้องพัก สร้างการรับรู้และการเข้าถึงด้านโปรโมทชั่นและบริการต่าง ๆ ให้กับกลุ่มลูกค้า โดยมีความสำคัญต่อธุรกิจโรงแรม เพิ่มการรับรู้แบรนด์ ให้กลุ่มลูกค้าอย่างตรงเป้าหมาย,เพิ่มยอดจองห้องพัก, เพิ่มรายได้, เพิ่มช่องทางสื่อสารและมีส่วนรวม, สามารถปรับตัวและปรับกลยุทธ์เท่าทันสถานการณ์, ช่วยวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าและคู่แข่ง, ช่วยเพิ่มไอเดียต่อยอดการตลาดเพื่อธุรกิจโรงแรมต่อไปนะคะ 

หากคุณกำลังดูแลธุรกิจโรงแรม  ต้องการผู้ช่วยที่ปรึกษาทางการตลาดออนไลน์ ทีม The KPI Plus  เราพร้อมมอบบริการต่าง ๆ ด้านโรงแรมเพื่อช่วยวางแผนการตลาดโรงแรมให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *