การตลาดโรงแรม คืออะไรและสำคัญอย่างไรกับธุรกิจโรงแรม

ทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจสปา หรือธุรกิจโรงแรม ล้วนต้องมีการทำการตลาดเพื่อช่วยสร้างรายได้ให้กับธุรกิจ ซึ่งในธุรกิจโรงแรมก็เช่นกันนะคะ การตลาดโรงแรม หรือ การตลาดเพื่อธุรกิจโรงแรม ก็เป็นอีกตัวช่วยที่สำคัญในการสร้างรายได้ และการโปรโมทโรงแรม รวมไปถึงสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มลูกค้า ซึ่งปฎิเสธไม่ได้เลยนะคะว่า การตลาดนั้น สำคัญกับทุกวงการธุรกิจเลยจริง ๆ ฉะนั้น การตลาดโรงแรม คือ อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจด้านโรงแรม จะต้องทำความเข้าใจและเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับสื่อดิจิทัลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรือตามให้เท่าทันความนิยมในปัจจุบันกันด้วยนะคะ เพื่อนำไปสู่แนวทางสร้างรายได้ให้กับโรงแรม และขับเคลื่อนอยู่ในวงการธุรกิจโรงแรมต่อไป...

วันนี้ The KPI Plus เราพร้อมแบ่งปันประสบการณ์และมอบความรู้เพิ่มเติมในเรื่อง การตลาดโรงแรม คืออะไร มาฝากกันแล้วนะคะผ่านบทความด้านล่างนี้

แต่ก่อนที่เราจะกล่าวถึง  การตลาดโรงแรม คืออะไรนั้น เราขอให้ความรู้ในส่วนของคำว่า การตลาดคืออะไร ก่อนนะคะ เผื่ออาจะช่วยให้ใครที่ยังไม่เคยได้ยินหรือยังไม่รู้จักโลกของการตลาด ว่า คืออะไร และสำคัญอย่างไรบ้าง ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะ

การตลาด คืออะไร 

นักธุรกิจประชุมแผนการวิเคราะห์กราฟกลยุทธ์ทางการเงินของ บริษัท สถิติแนวคิดความสําเร็จและการวางแผนสําหรับอนาคตในห้องทํางาน

คือ การกระทำกิจกรรมต่าง ๆ ในทางธุรกิจที่มีผลให้เกิดการนำสินค้าหรือบริการจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการนั้น ๆ จนได้รับความพึงพอใจและอาจกลับมาใช้บริการจากธุรกิจนั้น ๆ อีกครั้งนะคะ

ความสำคัญของการตลาด

 • การตลาดเป็นเครื่องมือให้เกิดการแลกเปลี่ยนและสร้างความนิยมแก่ธุรกิจ
 • การตลาดเป็นตัวเชื่อมระหว่างเจ้าของธุรกิจและผู้บริโภค
 • การตลาดเป็นกลไกในการสร้างระบบเศรษฐกิจ เพื่อเกิดความต้องการใช้สินค้าและบริการ
 • การตลาดส่งเสริมให้ธุรกิจมีสินค้าใหม่ ๆ และบริการที่ดีต่อผู้บริโภค

การตลาดโรงแรม คืออะไร และสำคัญอย่างไรต่อธุรกิจโรงแรม

กลยุทธ์การตลาดเอกสาร แนวคิดทางธุรกิจ

การตลาดนั้นเปรียบเสมือนสิ่งที่ค่อยกระตุ้นผู้บริโภคหรือกลุ่มลูกค้า เพื่อให้เกิดความต้องการใช้สินค้าและบริการต่อในชีวิตประจำวัน ทั้งด้านการกิน การท่องเที่ยว หรือแม้แต่การออมเงิน ก็ต้องมีการทำการตลาดเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า ซึ่งในโรงแรมก็มีการทำการตลาดเพื่อธุรกิจโรงแรมด้วยเช่นกันนะคะ 

การตลาดโรงแรม คืออะไร    

 

การตลาดโรงแรม (Hotel Marketing) คือการวางแผนกลยุทธ์และเทคนิคทางการตลาดโดยเฉพาะด้านโรงแรม ที่ทางโรงแรมใช้ส่งเสริมการตลาดเพื่อธุรกิจโรงแรม มีกลยุทธ์เพื่อกระตุ้นการสร้างรายได้ สร้างยอดจองห้องพัก สร้างการรับรู้และการเข้าถึงด้านโปรโมทชั่นและบริการต่าง ๆ ให้กับกลุ่มลูกค้า โดยผ่านช่องทางสื่อโซเซียลมิเดีย, เว็บไซต์, OTA(Online Travel Agency) และระบบจองห้องพัก

การตลาดโรงแรม สำคัญอย่างไรต่อธุรกิจโรงแรม

พนักงาน Office วิเคราะห์แผนภูมิธุรกิจบนคอมพิวเตอร์และเอกสารดูข้อมูลการวิจัยออนไลน์เพื่อสร้างงานนําเสนอ การทํางานกับข้อมูลเกี่ยวกับรายงานสถิติบนพีซี

หากไม่มีแขกเข้าพัก ไม่มีลูกค้า ธุรกิจโรงแรมก็อยู่ไม่ได้เช่นกันใช่ไหมคะ? ซึ่งก็สะท้อนให้เห็นความสำคัญในมุมของการตลาดโรงแรมด้วยนะคะ ธุรกิจโรงแรมของคุณมีแผนการตลาดโรงแรมที่ดีแล้วรึยัง..

การตลาดเพื่อธุรกิจโรงแรม ในแต่ละโรงแรมก็แตกต่างกันไป ซึ่งการมีแผนการตลาดโรงแรมที่พร้อมตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเพิ่มโอกาส เพิ่มยอดผู้เข้าพักและเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจโรงแรม ซึ่งความสำคัญของการตลาดเพื่อธุรกิจโรงแรม ประกอบไปด้วย

 1. เพิ่มการรับรู้แบรนด์ ให้กลุ่มลูกค้าอย่างตรงเป้าหมาย
 2. เพิ่มยอดจองห้องพัก
 3. เพิ่มรายได้
 4. เพิ่มช่องทางสื่อสารและมีส่วนรวม
 5. สามารถปรับตัวและปรับกลยุทธ์เท่าทันสถานการณ์
 6. ช่วยวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าและคู่แข่ง
 7. ช่วยเพิ่มไอเดียต่อยอดธุรกิจโรงแรมต่อไป

เพิ่มการรับรู้แบรนด์ ให้กลุ่มลูกค้าอย่างตรงเป้าหมาย

การตลาดเพื่อธุรกิจโรงแรม เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ของโรงแรมโดยตรง ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ตรงตามกลุ่มลูกค้า เป็นอีกกลยุทธ์ที่สำคัญที่ควรมีในแผนการตลาดเพื่อธุรกิจโรงแรม เพราะสร้างการรับรู้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายนั้น ช่วยให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ตรงกลุ่มมากขึ้น โดยทำการตลาดโรงแรมผ่านทางช่องทางโซเซียลมีเดีย Social Media เช่น การสร้างคอนเทนต์ เพื่อโปรโมทโปรโมชั่น หรือโปรโมทบริการต่าง ๆ จากทางโรงแรม และ การโฆษณา เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางการเข้าถึงลูกค้าอีกด้วยนะคะ 

เพิ่มยอดจองห้องพัก

เพราะการวางแผนการตลาดโรงแรม และการตลาดเพื่อธุรกิจโรงแรม ก็เพื่อสร้างการรับรู้แแบรนด์โดยตรงให้กับลูกค้า เกิดความสนใจเลือกใช้บริการ และนำไปสู่การตัดสินใจเข้าจองห้องพัก ธุรกิจโรงแรมทุกที่มีจุดขายที่แตกต่างกัน แต่สิ่งสำคัญที่ทุกแบรนด์ต้องการ ก็คือ การเพิ่มยอดจองห้องพักและมีแขกเข้าพัก ในทุกซีซั่นนะคะ

เพิ่มรายได้

การวางแผนการตลาดเพื่อธุรกิจโรงแรมที่ดีนั้น ก็ส่งต่อรายได้ของธุรกิจโรงแรมที่ดีด้วย ยิ่งโปรโมทธุรกิจโรงแรมในทุกช่องทาง เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้น สร้างรายได้ก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะคะ เพราะรายได้ก็มาจากยอดจองเข้าพักโรงแรมเช่นกันนะคะ

เพิ่มช่องทางสื่อสารและมีส่วนรวม

การทำการตลาดเพื่อธุรกิจโรงแรม สิ่งสำคัญก็เพื่อ ช่วยเพิ่มช่องทางเข้าถึงกลุ่มลูกค้า ได้มีส่วนรวมและเกิดการสื่อสาร ปรึกษา สอบถามรายละเอียดต่าง ๆ และโปรโมทโปรโมชั่น บริการต่าง ๆ จนลูกค้าเกิดความสนใจตัดสินใจจองห้องเข้าพัก

สามารถปรับตัวและปรับกลยุทธ์เท่าทันสถานการณ์

การทำการตลาดเพื่อธุรกิจโรงแรม เพื่อช่วยให้ธุรกิจโรงแรมสามารถปรับตัวและปรับกลยุทธ์ทางการตลาด ทั้งในรูปแบบการตลาดออนไลน์ หรือ การตลาดแบบออฟไลน์ และรับคำปรักษาจากผู้รับทำการตลาดออนไลน์เข้ามามีส่วนช่วยในการทำการตลาดด้วยนะคะ 

ช่วยวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าและคู่แข่ง

ทุกธุรกิจล้วนต้องมีการวิเคาระห์พฤติกรรมลูกค้าและคู่แข่งนะคะ ซึ่งในธุรกิจโรงแรม การวิเคาระห์กลุ่มลูกค้า พฤติกรรมของลูกค้า ข้อมูลการเข้าพักก็เป็นฐานข้อมูลที่สำคัญ ในทางโรงแรม การตลาดเพื่อธุรกิจโรงแรม เพื่อนำมาปรับลดราคาห้องพัก หรือเพิ่มบริการต่าง ๆ ที่ลูกค้าสนใจในช่วงนั้น ๆ 

ช่วยเพิ่มไอเดียต่อยอดธุรกิจโรงแรมต่อไป

การทำการตลาดเพื่อธุรกิจโรงแรม ต้องมีการวางแผนล่วงหน้า จัดโปรโมชั่นตามเทศกาล รวมไปถึงวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าที่อาจจะเข้าพักด้วยนะคะ ซึ่งการตลาดเพื่อธุรกิจโรงแรมนั้นต้องจัดเตรียมราคาห้องพัก และคาดคะเนจำนวนลูกค้าที่เข้าพักด้วย ซึ่งเมื่อเริ่มวางแผนการตลาดนั้น ก็จะทำให้ทราบได้ว่าจะต้องมีบริการอื่น ๆ เพิ่มเติมจากเดิมด้วยหรือไม่นะคะ

สรุป การตลาดโรงแรม คืออะไรและสำคัญอย่างไรกับธุรกิจโรงแรม

เพราะการตลาดโรงแรม (Hotel Marketing) คือ การวางแผนกลยุทธ์และเทคนิคทางการตลาดโดยเฉพาะด้านโรงแรม ที่ทางโรงแรมใช้ส่งเสริมการตลาดเพื่อธุรกิจโรงแรม มีกลยุทธ์เพื่อกระตุ้นการสร้างรายได้ สร้างยอดจองห้องพัก สร้างการรับรู้และการเข้าถึงด้านโปรโมทชั่นและบริการต่าง ๆ ให้กับกลุ่มลูกค้า โดยมีความสำคัญต่อธุรกิจโรงแรม เพิ่มการรับรู้แบรนด์ ให้กลุ่มลูกค้าอย่างตรงเป้าหมาย,เพิ่มยอดจองห้องพัก, เพิ่มรายได้, เพิ่มช่องทางสื่อสารและมีส่วนรวม, สามารถปรับตัวและปรับกลยุทธ์เท่าทันสถานการณ์, ช่วยวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าและคู่แข่ง, ช่วยเพิ่มไอเดียต่อยอดการตลาดเพื่อธุรกิจโรงแรมต่อไปนะคะ 

หากคุณกำลังดูแลธุรกิจโรงแรม  ต้องการผู้ช่วยที่ปรึกษาทางการตลาดออนไลน์ ทีม The KPI Plus  เราพร้อมมอบบริการต่าง ๆ ด้านโรงแรมเพื่อช่วยวางแผนการตลาดโรงแรมให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

ทิ้งข้อความตอบกลับ

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องกรอกถูกทําเครื่องหมาย *