Monthly Archives: March 2023

10 กลยุทธ์การตลาดโรงแรม มีอะไรบ้าง

การตลาดเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยส่งเสริมธุรกิจให้เติบโตและเพิ่มยอดขาย ในโรงแรม การตลาดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม ดังนั้น ในบทความนี้จะนำเสนอ 10 กลยุทธ์การตลาดที่สำคัญสำหรับโรงแรม เพื่อช่วยเพิ่มยอดขายและซักถามให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง กำหนดเป้าหมายการตลาด ก่อนที่จะเริ่มทำกิจกรรมตลาดใดๆ ก็ต้องมีเป้าหมายการตลาดให้ชัดเจนก่อน เช่น การเพิ่มยอดขายห้องพักของโรงแรม การเพิ่มอัตราการจองของลูกค้า หรือการเพิ่มการเข้าใช้บริการในส่วนอื่นๆ [...]

7 วิธีทำการตลาดโรงแรม ให้ได้ผลอย่างต่อเนื่อง

การตลาดโรงแรมเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างความรู้จักและเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจโรงแรม โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์มีความสำคัญอย่างมาก ดังนั้นการมีแผนการตลาดที่ดีและมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่ห้ามหลงเพียงอย่างเดียว ในการทำแผนการตลาดโรงแรม จะต้องใช้วิธีการตลาดแบบหลากหลายเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้า ซึ่งอาจจะแบ่งออกเป็นหลายประเภทได้แก่ การทำ SEO (Search Engine Optimization) การทำ SEO หมายถึงการจัดการเว็บไซต์ของโรงแรมให้มีการแสดงผลบนเครื่องมือค้นหาออนไลน์ได้ดี ซึ่งจะช่วยให้ผู้ค้นหาเจอเว็บไซต์ของโรงแรมของคุณได้ง่ายขึ้น [...]