Digital Marketing Agency: หลังบ้านธุรกิจโรงแรม

หลังบ้านของธุรกิจโรงแรม มีอะไรบ้าง

อย่างที่ทราบกันดีว่า ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่ให้บริการที่พัก แก่นักท่องเที่ยวหรือบุคคลทั่วไป นอกเหนือจากการให้บริการห้องพักแล้ว โรงแรมยังให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมนันทนาการ และบริการอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เข้าพัก ซึ่งการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมจึงจำเป็นต้องมีระบบหลังบ้านที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการทำงานของพนักงานภายในธุรกิจโรงแรมและพร้อมมอบบริการที่ดีให้กลับกลุ่มลูกค้า  วันนี้ The KPI [...]